Wat betekenen de codes welke de belastingdienst gebruikt voor aangiftes en aanslagen ?

Op aanslagen en aangiftes van de belastingdienst zijn vaak codes te vinden, deze codes geven informatie over het soort aanslag en de periode van de aangifte of aanslag. Hieronder vind u een overzicht van de gebruikte coderingen en hun betekenis.

Indien u alleen het betalingskenmerk weet dan kunnen wij met een module het omrekenen.

De codering in letters is als volgt:

Omzetbelasting

B - Omzetbelasting
F - Naheffingsaanslag omzetbelasting
O - Teruggave omzetbelasting

Loonbelasting

L - Loonheffing
A - Naheffingsaanslag loonheffing
J - Teruggave loonheffingen - bijdrage zorgverzekeringswet

Inkomstenbelasting

H - Inkomstenbelasting

Zorgverzekeringswet

W - Zorgverzekeringswet

Vennootschapsbelasting

V - Vennootschapsbelasting

Motorrijtuigenbelasting

M - Motorrijtuigenbelasting
Y - Naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting

Toeslagen

T - Eindigend op een 1 - Kinderopvangtoeslag
T - Eindigend op een 2 - Huurtoeslag
T - Eindigend op een 3 - Zorgtoeslag

Overigen

Z - Overige

De codering in cijfers is als volgt:

Voor de letter vind u het fiscale- of het BSN (burgerservicenummer), na het de letter vind de tijdvakcodering en de status codering plaats, dit werkt als volgt:

Als eerste wordt het laatste cijfer van het jaar of jaar met periode weergegeven, hierna volgt een statuscodering:

De statuscodes zijn als volgt:

0 tot en met 5 - 1e tot en met de 5e voorlopige aanslag
6 - Definitieve aanslag
7 tot en met 9 - 1e tot en met de 3e navorderingsaanslag

De periodecodes zijn maandnummers of indien kwartalen:

21 - 1e kwartaal
24 - 2e kwartaal
27 - 3e kwartaal
30 - 4e kwartaal

Voorbeelden (0000.00.000 als fiscaal / BSN nummer):

0000.00.000.H.36 - Definitieve aanslag inkomstenbelasting 2013
0000.00.000.B.01.1110 - Omzetbelasting janauri 2011

Heeft u nog vragen over aangiften, aanslagen of andere fiscale zaken dan kunt u contact met me opnemen.